Laddar
Utökat läge
Alt-q för att gå till/från utökat läge. Alt-s för att visa/dölja sql-frågan

CorePlus
Tidskrifter för hälso- och sjukvården i Sverige

Här kan du se vilka tidskrifter din region har tillgång till i år genom regionsamarbetet Eira. Tidskrifterna är åtkomliga inom regionens nätverk eller via en distanslösning - kontakta ditt bibliotek inom hälso- och sjukvården om du har frågor.


Region:


Ämne:


Titel:

Visa endast titlar med åtkomst senaste numret:
Typ:


Förlag/resurs:


ISSN:

Exkludera OA:     Avtalsår: